Mancomunitat d'Aigües
de les Garrigues

Salutació del President

Benvingudes i benvinguts a la web de la Mancomunitat d’aigües de les Garrigues, entitat que abasteix d’aigua potable en règim d’alta a 25 municipis de les comarques de les Garrigues, sud del Segrià i Conca de Barberà.

Des de la seua creació, la Mancomunitat dona un servei imprescindible pel desenvolupament dels nostres municipis.

Crec fermament que amb la creació de la Mancomunitat, hem donat l’oportunitat d’establir població i crear feina a l’agricultura, ramaderia i petites indústries pel desenvolupament dels nostres municipis.

Vull agrair a tots els membres de la Junta General, Comissió Gestora, Comissió de Comptes, a les treballadores i treballadors el seu grau d’implicació en el bon fer d’aquesta Mancomunitat.

Una menció als anteriors presidents que han exercit aquesta tasca en pro del bon funcionament i un millor servei.

Francesc J. Esquerda Tamarit
President

Història de la Mancomunitat

La Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues presta aquest servei, a partir de l’any 1987, durant el qual es va iniciar a subministrar aigua als municipis de Sarroca de Lleida, Torrebesses, Llardecans, Maials, la Granadella, Bovera, Bellaguarda i Juncosa. Posteriorment, l’any 1989 el servei es va ampliar als municipis dels Torms, el Soleràs, el Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l’Albagés, Cervià de les Garrigues i l’Albi. Durant l’any 1991 el servei es va prestar als municipis del Vilosell i la Pobla de Cérvoles; l’any 1992 es va portar a terme als municipis de Vinaixa, Tarrés i Fulleda; l’any 1993 el servei es va ampliar amb el subministrament als municipis dels Omellons, l’Espluga Calba i La Floresta i a partir del mes de setembre de 2002 es va completar el servei subministrant aigua al municipi d’Alcanó.

L’any 2014 es dona de baixa Maials i s’incorpora Senan.

Actualment abastim d’aigua potable en règim d’alta a vint-i-cinc municipis, amb una població de 7.436 habitants.

Estructura i recursos

L’aigua amb què abasteix la Mancomunitat, prové del Pantà d’Utxesa.

El servei d’abastament d’aigua es presta directament per la mateixa Mancomunitat tenint contractada la gestió del funcionament, manteniment,  conservació de la xarxa i les instal·lacions a una empresa de serveis. Aquesta contractació es va fer per concurs l’any 1989, amb efectes del dia 1 de gener de 1990, a l’empresa SAUR, S.A., la qual posteriorment va canviar la seva denominació per SOREA, Societat Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A., mitjançant un contracte d’arrendament de serveis per un termini de 10 anys, prorrogable per períodes de deu anys fins a un màxim de cinquanta, aprovant-se la primera pròrroga del contracte d’any 1999 i la segona, de forma tàctica, l’any 2009.

L’any 2021 es va tornar a fer concurs de la contractació, quedant l’empresa Aqualia per continuar portant el manteniment, conservació de la xarxa i les instal·lacions.

La resta d’elements que composen la prestació del servei, com és el cas del subministrament d’energia, la captació d’aigua i les inversions, són gestionats directament per la pròpia Mancomunitat.

Estructura organitzativa

Comissió Gestora

La Comissió Gestora està formada per President, Vice-Presidenta i 5 vocals.

Comissió de Comptes

La Comissió de Comptes està formada per President i 2 vocals.

Assemblea General

L’Assemblea General és el màxim òrgan executiu de la Mancomunitat.

Estructura administrativa

L’administració de la Mancomunitat es limita a dos llocs de treball a temps parcial: La plaça de Secretaria-Intervenció, ocupada per la Sra Eva Maria Llerins Sánchez, en règim d’acumulació, i la plaça auxiliar administrativa, ocupada per la senyora Núria Filella i Prunera.

Quant a l’assessorament i suport informàtic dels programes de gestió d’aigua compta amb els servers de l’equip tècnic informàtic del Consell Comarcal de les Garrigues.