Mancomunitat d'Aigües
de les Garrigues

Actes 2019

Sessió de Constitució de la Junta General

12 de Setembre de 2019

19 de Setembre de 2019

11 de Desembre de 2019

Actes 2020

21 de Desembre de 2020

Actes 2021

17 de Febrer de 2021

2 de Juny de 2021

1 de Desembre de 2021

Actes 2022

29 de Juny de 2022

2 de Novembre de 2022

13 de Desembre de 2022

Actes 2023

15 de Març de 2023

14 de Juny de 2023

12 de Juliol de 2023

20 de Setembre de 2023

27 de Setembre de 2023

Vols accedir als nostres serveis i tràmits?