Mancomunitat d'Aigües
de les Garrigues

Protecció de dades

Mitjançant aquesta pàgina, MANCOMUNITAT D’AIGÜES DE LES GARRIGUES vol facilitar un accés àgil i ràpid a la política de privacitat relativa als tractaments de dades que duu a terme, així com informar dels drets que assisteixen a les persones interessades, perquè puguin controlar de manera efectiva les seves dades personals.

NORMATIVA

DADES DE CONTACTE DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES DE MANCOMUNITAT D’AIGÜES DE LES GARRIGUES

MANCOMUNITAT D’AIGÜES DE LES GARRIGUES, d’acord amb l’article 37.1.a del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, ha designat un Delegat/da de Protecció de Dades (DPD).

El delegat/a de protecció de dades és la persona encarregada de vetllar perquè MANCOMUNITAT D’AIGÜES DE LES GARRIGUES compleixi correctament la normativa de protecció de dades.

Si té dubtes sobre com s’aplica la normativa de protecció de dades a MANCOMUNITAT D’AIGÜES DE LES GARRIGUES, pot contactar amb el Delegat/a de Protecció de Dades al correu electrònic dpd@magarrigues.cat
S’exclouen consultes que no tinguin relació amb Protecció de Dades. Consultes procediments i obligacions de caràcter administratiu, així com qualsevol altra queixa o suggeriment de tipus general, han de realitzar-se a través d’aquest correu aigues@magarrigues.cat

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

MANCOMUNITAT D’AIGÜES DE LES GARRIGUES aplica als tractaments de dades de caràcter personal les mesures de seguretat requerides per la normativa i disposa del Registre d’Activitats de Tractament (RAT).
Els tractaments que s’hi detallen tenen una estructura d’informació que respon als requeriments de l’article 30 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

RAT – Registre d’Activitats de Tractament: Accedeix a aquest enllaç per visualitzar el RAT d’aquesta entitat.

ACCESSOS DIRECTES A INFORMACIÓ RELATIVA A LES DADES PERSONALS

Política de Privacitat: Accedeix a aquest enllaç per visualitzar la Política de Privacitat d’aquesta entitat.
Política de Cookies: Accedeix a aquest enllaç per visualitzar la Política de Cookies d’aquesta entitat.