Mancomunitat d'Aigües
de les Garrigues

Factura electrònica

La Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues posa a disposició de les empreses el servei de facturació electrònica, donant compliment a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al sector públic.

Es pot accedir a aquest servei mitjançant la plataforma e-Fact, que posa a disposició de les administracions públiques catalanes i dels seus proveïdors sistemes d’emissió, recepció i intercanvi de factures electròniques.

Podeu accedir a la bústia de factures electròniques d’aquesta institució en el següent enllaç:

Vols veure les últimes notícies?