Mancomunitat d'Aigües
de les Garrigues

Abocament d’hidrocarburs del pantà de Utxesa del mes de Juliol 2021

El passat diumenge dia 4 de juliol a les 12:34 vam rebre una comunicació del departament de Guardia de l’Agencia Catalana de l’Aigua on s’informava de la presència de hidrocarburs al Canal de Seròs.

Seguidament tècnics d’Agbar ens vàrem personar al pantà juntament amb el President de la Mancomunitat i la inspectora de l’ACA i es va comprovar que els hidrocarburs estaven entrant al pantà. Es va sol·licitar ajuda als Agents Rurals i Bombers i es va instal·lar una barrera de retenció de flotants al mig del pantà i una segona barrera de retenció de flotants a l’entrada del pantà, just al final del Canal de Serós.

El diumenge no es va captar aigua del pantà de Utxesa, al ser l’únic punt de subministrament, es va esgotar les reserves dels dipòsits d’aigua crua de la ETAP.

El mateix diumenge es varen prendre mesures de la captació de Utxesa i de l’entrada de la ETAP, i es varen portar al laboratori d’urgència. Els resultats d’aquestes analítiques no van confirmar la presència d’hidrocarburs.

El dilluns, dimarts, dimecres i dijous es van retirar amb camió succionador els hidrocarburs que anaven quedant retinguts a la barrera de retenció de flotants del mig del pantà i es dipositaven en els 10 contenidors de 1 m3 que es varen comprar a tal efecte. L’ACA es va ocupar de buidar-los varies vegades i gestionar els residus.

Juntament amb el camió hi havia una empresa, contractada per l’ACA, especialitzada en la retirada de residus que anava absorbint hidrocarburs amb mantes d’absorció de hidrocarburs i retirava les restes vegetals que tenien hidrocarburs impregnats.

A partir del dilluns dia 5 de juliol fins al dia 1 d’agost es va realitzar l’elevació de la captació de Utxesa als dipòsits d’aigua crua durant les hores diürnes. Durant aquestes tasques de bombeig, i per tal d’evitar l’entrada d’hidrocarburs a la planta, es va organitzar el servei de tal forma que hi hagués personal operatiu observant l’aigua i en cas de detectar alguna taca flotant es parava la ETAP i es comprovava si era hidrocarburs o matèria orgànica. En cap cas es va detectar resta de hidrocarburs.

Juntament amb el control visual es dosificava carbó actiu en pols a l’aigua d’entrada a la ETAP, per neutralitzar alguna possible resta de hidrocarburs que pogués entrar a la ETAP. El divendres dia 17 de setembre es va parar la dosificació de carbó actiu en pols.

Paral·lelament, fins al dia 12 de juliol es varen fer analítiques diàries de hidrocarburs d’entrada i sortida de ETAP. Seguidament es va modificar la periodicitat a tres analítiques setmanals d’entrada i sortida fins al dia 6 d’agost, limitant l’analítica d’entrada únicament al paràmetre d’olor. A partir del dia 9 d’agost es varen realitzar dues analítiques setmanals, mantenint el paràmetre d’olor a l’analítica d’entrada.

El dijous dia 16 de setembre es va realitzar la darrera analítica i es va finalitzar el calendari de control analític de hidrocarburs en l’entrada i sortida de la ETAP.

Totes les actuacions de bombeig diürn, de dosificació de carbó actiu i calendari analític es van consensuar amb el departament de Salut Pública de Lleida.