Mancomunitat d'Aigües
de les Garrigues

Danys ocasionats per les fortes pluges del mes de Gener

L’objecte de la següent memòria és detallar les actuacions necessàries per a la reparació dels danys causats en les fortes pluges sofertes el mes de gener en la Mancomunitat d’aigües dels Garrigues.
Actuacions realitzades

Un tram de canonada que discorre entre el dipòsit regulador dels Besses i el bombament de Cervià es va veure afectat pel creixement del cabal del va riure Set, el qual va descalçar el marge del camí i, amb això, es va emportar alguns trams de canonada de fosa de DN 300mm.

L’actuació de reparació va constar del desviament de la canonada pel camí, es va realitzar excavació de 42 metres de rasa d’1 metre d’ample i 0,8 metres de profunditat, en terreny de pedra, amb martell. Desviació d’un tub de fosa i instal·lació de tres canonades de fosa de 300 mm diàmetre nominal i instal·lació de tres canonades de polietilè de 315 mm de diàmetre nominal, amb l’accessòria especial per a la unió de fosa a polietilè i la connexió a la canonada de polietilè de 355 mm de diàmetre nominal que es va desviar al camí.

Descarregables: